ติวเตอร์ไก่ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ไก่
หญิง
25/11/1988
23
หอพักรีเจนท์ 70 ถนนเพชรบุรี4 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรวิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.11
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ อนุบาล-ม.3
เน้นการทำโจทย์และความเป็นกันเอง