ติวเตอร์ไข่มุก

Untitled Document

 

ไข่มุก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
3.24
ประถมทุกวิชา / มัธยมต้น คณิต วิทย์ อังกฤษ / มัธยมปลาย ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
สอนให้เข้าใจ ไม่เข้าใจก็จะสอนจนกว่าน้องจะเข้าใจ เน้นตั้งคำถามให้น้องตอบเพื่อช่วยในการจำ เน้นทำแบบฝึกหัด มีเทคนิคช่วยจำ ไม่ซีเรียสค่อนข้างเฮฮา พาน้องทำสรุปด้วย mind mapping
สอนน้อง ม.3 (คณิตและอังกฤษ) ติดโรงเรียนเตรียมอุดม
สอนฟิสิกส์ ม.4 ,ม.5 เพิ่มเกรด
ร้องเพลง เต้น