ติวเตอร์ไนซ์

ไนซ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ฤทธิยะวรรณาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.16
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
2.95
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาต้น
สอนแบบสบายๆให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เครียด ไม่กดดัน ไม่ดุ
สอนการบ้านเด็กประถม 5