ติวเตอร์ไมค์

ไมค์
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ฤทธิยะวรรณาลัย๒
สายวิทย์ – คณิต
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สนุกๆ มีเทคนิค เป็นกันเอง