ติวเตอร์ไอ

ไอ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
SIIT
Electronics and Communication Engineering
3.86
ประถมต้น – มัธยมปลาย
สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
ทำแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก
เน้นสอนให้เข้าใจและมีความสุขกับการเรียน
IGCSE Math (Core,Extended)
Math คณิต ประถมต้น ประถมปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
Science ประถม มัธยม
English ประถมต้น