ติวเตอร์Awm | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

Awm
หญิง
30/08/1977
34
11/128 หมู่บ้านนันทวัน ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Oak Ridge High School, USA
สายวิทย์ – คณิต
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Mahidol University International College
Science
Computer
2.5
English (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, GED-language arts)
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาและคนวัยทำงาน
เน้นเป็นกันเอง ฮา สอนแบบธรรมชาติ เพราะผ่านประสบการณ์ต่างประเทศมา 4 ปีเต็ม
2000-2010 ครูภาษาอังกฤษระดับม.ปลาย โรงเรียนรุ่งอรุณ2000-2012 สอนพิเศษ English (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, GED-language arts)