ติวเตอร์DJ

DJ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาสรสาสน์เอกตรา
สายวิทย์ – คณิต
3.2
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SIIT
Chemical engineering (Chemical process&material option)
2.99
อังกฤษ ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
วิทย์ ประถม, ม.ต้น
เคมี ม.ปลาย
organic chemistry (University lecture)
Physical chemistry (University lecture)
สอนง่าย เน้นเข้าใจ ไม่ต้องจำ อธิบายให้เห็นภาพ
สอน อังกฤษ สอบเข้ามหาวิทยาลัย
สอน Fundamental chemistry (ปี1)
สอน Introduction to biology (ปี1)
สอน Environmental science (ปี1)
สอน Statistics for Engineering (ปี2)
Former Basketball player of school, Faculty,and Secco-Lumpini basketball club.

Former school volleyball player.
Former leader of thai musical instruments band.

สามารถสอนหลักสูตรปกติ,EP, Inter ได้