ติวเตอร์Faii

Faii
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
University High School
อื่นๆ
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Chulalongkorn University
Business
Finance
3.16
General Homework, English, Math
ใจดี ใจเย็น เป็นกันเอง
สอนเด็กมัธยมต้นภาษาอังกฤษ