ติวเตอร์Jenny

Jenny
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปราโมชวิทยารามอินทรา
สายวิทย์ – คณิต
3.24
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SIIT
การจัดการวิศวกรรม
2.50
ประถม-มัธยม
สนุก เป็นกันเอง เน้นเข้าใจง่าย ไม่เครียด
สอนภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมปลาย