ติวเตอร์mac | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์mac
ชาย
14/11/1991
20
99/113 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.24
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาตร์ ม.ต้น-ปลาย
ใช้เอกสารประกอบการสอน
เน้นการทำโจทย์
เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.ปลาย