ติวเตอร์Mai

Mai
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สายวิทย์ – คณิต
3.58
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.80
ประถม – ม.ต้น
สอนการบ้าน, ติวเตรียมสอบเข้า
มีประสบการณ์ในการติวเพื่อนทั้ง กลุ่มในหลายวิชาสมัยเรียน ป.ตรี และมีประสบการณ์ในการสอนงาน ถ่ายทอดงานให้รุ่นน้องในบริษัทหลายโปรเจ็ค