ติวเตอร์mint

mint
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Donbossco
สายวิทย์ – คณิต
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Thammasat
SIIT
Civil engineering
2.22
ตั้งแต่ ม.3 ลงมา หรือเตรียมเข้าม.ปลาย
เน้นสอนวิชาคำนวน ให้น้องที่เรียนรู้สึกสนุกกับการคำนวนและชอบวิชาเลข โดยเรียนแบบไม่เครียดเน้นการเข้าใจมากกว่าการท่องจำ พร้อมสอดแทรกเนื้อหา
ติวเด็กเข้าระดับชั้นม.1 ตามสาธิตต่างๆ
สอนแนวทบทวนเน้นหาเพื่อให้เรียนตามเพื่อนๆในชั้นทัน
สามารถสอนภาษาไทยเนื้อหาอังกฤษได้