ติวเตอร์Ploy

Ploy
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Ruamrudee International School
อื่นๆ
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
Chulalongkorn University
Faculty of Architecture
International Program in Communication Design
3.63
English (conversation, speaking, reading, grammar, vocabs). middle
provide worksheets and handouts + speaking lessons to encourage students to speak English confidently.
currently teaching English for Thai high school and elementary school students.
I can play several instruments such as piano and guitar. I’m also a basketball player.