ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2560

ติวGAT Eng GAT ไทยเชื่อมโยง

ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2560 รับสอนพิเศษ GAT-PATปี 2560 ติวเพิ่มคะแนน สอนปรับพื้นฐานทุกวิชาทั้งภาษาอังกฤษ GATเชื่อมโยง PAT1เลข และอื่นๆ ครอบคลุมทุกอย่าง

รับสอนพิเศษ GAT-PATปี 2560 ทุกวิชา เริ่มสอนตั้งแต่ ม.4 ม.5 ม.6  ทุกหลักสูตรไทยและอินเตอร์ สอนพิเศษตั้งแต่เตรียมความพร้อมพื้นฐาน

 

สัดส่วนที่ใช้คำนวณคะแนน

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 30%
 • ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 10-50%
 • ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ค่าน้ำหนัก 0-40%

 

ค่าสมัครสอบ GAT/PAT

ค่าสมัครสอบ GAT/PAT ล่าสุดคือ วิชาละ 140 บาทครับ (ลดจากตอนแรกๆที่คิดวิชาละ 200 บาท) สามารถสมัครสอบและจ่ายเงินได้หลายช่องทาง แต่ที่ผมชอบจริงๆเพราะสะดวกมากคือ Counter service 7-11 ทุกสาขาในข่วงที่เปิดรับสมัครครับ เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท/1ใบสมัครนะครับ

 

GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป

ก็ตามชื่อเลยครับ ข้อสอบ GAT หรือข้อสอบความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันคือ

1.GAT เชื่อมโยง

ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์  คะแนนเต็ม 150 คะแนน

2.GAT อังกฤษ

ส่วนของความถนัดด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

ในการสอบ GAT นี้ ส่วนของภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาเลยครับ ปัญหาหลักๆจะอยู่ที่ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ที่คอนเซปต์ของมันคือการวัดความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ แต่ว่าตัวข้อสอบที่ออกมาจะออกแนว งงๆหน่อย ไม่รู้ว่าเขาถามอะไร ลองไปดูตัวอย่างกันครับ

 

PAT (Professional Aptitude Test) ความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ

ข้อสอบในส่วนนี้แต่ละคณะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิชาไหนในการยื่นคะแนนบ้าง แบ่งออกย่อยๆเป็นข้อสอบทั้งหมด 7 วิชาครับ แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมงเต็ม ทั้งหมดเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในระบบแอดมิชชันแล้วครับ (ยากกว่านี้ก็คือข้อสอบโอลิมปิก)

 • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีแบ่งย่อยเป็น 7.1-7.8 แล้วแต่ว่าจะสอบวิชาภาษาอะไร)