ติเวอตร์แตงโม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติเวอตร์แตงโม
ชาย
14/07/1991
21
198 อาคารหอพักยูเซ็นเตอร์ 1 จุฬา42 แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีรัตน์
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
ระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย
วิชาคณิตศาสตร์/อังกฤษ/ วิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย สำหรับ ม.ต้นสามารถสอนเป็น ภาษาอังกฤษได้ (EP)
สอนด้วยความเป็นกันเองเหมือนพี่ สอนน้อง เข้าใจนักเรียน สอนโดยใช้การสนทนาเป็นหลักถามตอบกับน้องๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเข้าใจ และ มีเอกสารที่ทำเอง เพื่อฝึกประสบการณ์ครับ
เคยรับติวมาบ้าง แต่รักการสอนมาก!!!
สอนด้วยความจริงใจ