รับติว SAT math & verbalตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับติว SAT math & verbalตัวต่อตัว ติวเนื้อหาพื้นฐาน และแนวข้อสอบ จากติวเตอร์ที่ภายการสอบจริง มีประสบการณ์สอบSATทั้งส่วนของMATH และ VERBAL ที่ได้มาตรฐานการสอบเฉพาะแบบฉบับของติวเตอร์โกโฮม ติวSAT MATH ถึงที่ด้วยติวเตอร์ที่มีการสอนและอธิบายที่ดี จากระบบการคัดเลือกติวเตอร์SATตัวต่อตัว โดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถแจ้งความต้องการได้ในการติวเฉพาะจุดหรือติวเนื้อหาทั้งหมด จะเป็นการติวSATแบบเดี่ยวที่ได้รับความรู้และเนื้อหาพร้อมสอบ โดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าที่อื่นๆ

 

ติวข้อสอบ SAT Math เพื่อทำคะแนนสอบเข้าสถาบันการศึกษาของไทย และของต่างประเทศ ในหลักสูตรอินเตอร์ได้ตามความต้องการสามารถเจาะจงทำคะแนนให้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน

  • รับติว SAT (ภาษาอังกฤษ) : Reading , Grammar และ Analytical Reasoning
  • รับติว SAT (คณิตศาสตร์) : Algebra, Arithmetic และ Geometry

 

ควรเริ่มเรียน SAT เมื่อไร

การสอบ SAT ไม่มีการกำหนดอายุผู้สอบและเก็บผลไว้ได้ถึง 2 ปี ดังนั้นนักเรียนหลายๆคนจึงเริ่ม เตรียมตัวสอบ SAT ตั้งแต่อยู่ม. 4 (หรือประมาณ Grade/Year 10) เนื่องจากทำให้มีโอกาสสอบ หลายรอบมากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้คะแนนสูงมากกว่าคนที่เตรียมตัวช้า สำหรับนักเรียน ที่เตรียมตัวตั้งแต่ม. 4 และต้องการลงเรียนซ้ำต่อไปเพื่อโอกาสในการสอบที่มากกว่าคนอื่นๆ

ข้อสอบSAT ประกอบไปด้วยข้อสอบสามความถนัด แบ่งออกเป็น 10 ส่วน โดยสอบการอ่านจับใจความ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนทั่วไป คะแนนของแต่ละวิชาอยู่ระหว่าง 200-800 แต่ละวิชามีสามส่วนโดยแต่ละส่วนมีจำนวนข้อมากมายแตกต่างกันไป ส่วนที่ 10 ซึ่งคือส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสาธิตโดยอาจจะเป็นวิชาใดก็ได้ ส่วนที่ 10 นี้ใช้ในการปรับเทียบคะแนนโดยใช้การแจกแจงแบบปกติและปรับเทียบคะแนนจริงเป็นคะแนนระหว่าง 200-800