รับสอนพิเศษประถม

รับสอนคณิตศาสตร์ประถม

รับสอนพิเศษประถม

รับสอนพิเศษประถม รับสอนพิเศษประถมตามบ้านเน้นสอนพิเศษประถมตัวต่อตัว ด้วยติวเตอร์สอนเด็กประถมที่มีประสบการณ์สอบเด็กเล็กที่ได้รับการพิจารณาคักเลือกจากทางสถาบัน ทำให้น้องๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการเรียนพิเษตัวต่อตัวกับได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
วิชาที่สอน
1) ระดับชั้นประถมต้น และปลาย วิชาเลข วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
2) ติวเข้า ป.1 และเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ของน้องๆ ป.6
3) ติว O-NET ป.3
4) เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
5) วิชาการระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ
6) ทบทวนบทเรียนในห้องเรียน (สรุปเนื้อหา สอนการบ้าน และเตรียมตัวเรียนล่วงหน้า)
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนเป็นเรื่อง ๆ ได้ครับ และยังรวมไปถึงการสอนเทคนิคในการเรียน การสรุปเนื้อหา จับใจความสำคัญ เทคนิคการทำข้อสอบ ต่างๆตลอดจนแนะแนวการศึกษาครับ

หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษระดับประถม
1.สอนพิเศษเลขประถมตัวต่อตัว สอนตามบ้าน
2.สอนพิเศษวิทย์ประถมตัวต่อตัว สอนตามบ้าน
3.สอนพิเศษไทยประถมตัวต่อตัว สอนตามบ้าน
4.สอนพิเศษสังคมประถมตัวต่อตัว สอนตามบ้าน
5.สอนพิเศษภาษาอังกฤษประถมตัวต่อตัว สอนตามบ้าน