รับสอนพิเศษม.1ที่บ้าน 2559

รับสอนพิเศษม.1ที่บ้าน 2557 2558

รับสอนพิเศษม.1ที่บ้าน 2559 รับสอนพิเศษ ทุกวิชาสอนถึงที่บ้าน และสถานที่สะดวกนัดหมาย สะดวกและได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ทำให้น้องๆสอบเข้ามาอย่างมากมาย ติวระยะสั้นได้ผลเกินคาด รับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล,ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญา และบุคคลทั่วไปวัยทำงานที่ต้องการติวเสริมทักษะวิชาเพิ่มเติม

  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง คณิตศาสตร์ ม.1 2559
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง วิทยาศาสตร์ ม.1 2559
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง ภาษาอังกฤษ ม.1 2559
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง ภาษาไทย ม.1 2559
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง ภาษาจีน ม.1 2559
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง ภาษาญี่ปุ่น ม.1 2559
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบ ปรับพื้น ทาง สังคมศึกษา ม.1 2559