รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3 น้องๆที่ชอบวิชาวิทย์ หรือไม่ชอบก็ตาม ต้องทำเกรดในวิชานี้ให้ดีๆ เพื่อเป็นก้าวแรกของ ม.ปลาย ต้องมีการเตรียมตัว สร้างความพร้อมตั้งแต่เนินๆ เรารับบริการดูแลวิชาวิทยาศาสตร์ให้น้องๆเป็นพิเศษทั้งมีการปรับพื้นฐานให้ สอนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ แนะนำเทคนิคสูตรนัดต่างๆ อธิบายด้วยใจความสั้นๆที่น้องๆสามารถเข้าใจได้ไวกว่าสถาบันอื่นๆ เรียนกับเราเข้าใจขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและอีกอย่างเราก็มีสรุปสูตร สำหรับให้น้องๆพิชิตและพลิกแพลงข้อสอบ

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3 รวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 เป็นการติวที่ฝึกให้น้องๆทำโจทย์ มีชั่วโมงบินการทำโจทย์สูงๆ ถ้าน้องๆมีความต้องการติวเตอร์วิทยาศาสตร์ ม.3 สามารถปรึกษาทางเราได้ ทุกเรื่องของวิทยาศาสตร์เราจะไขความกระจ่ายให้น้องๆอย่างง่ายดาย

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3

ม. 3 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทที่ 2 ระบบนิเวศ
1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
2. ประเภทของระบบนิเวศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
4. การถ่ายทอดพลังงาน

บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

ม. 3 ( เทอม 2 )
บทที่ 1 ไฟฟ้า
5. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ
6. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า
7. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
8. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 เอกภพ
1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ
2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์
3. พลังงานของดาวฤกษ์
4. ระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ