รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1

 

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1 สอนถึงที่ ครบทุกวิชา อยากติววิชาอะไร ระดับอะไร เราจัดได้หมด เน้นการสอนที่เป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทำให้น้องๆรู้สึกไม่เบื่อ เรียนแล้วสนุกด้วย เสริมความเข้าใจเป็นหลักซึ่งจะได้ผลที่ดีกับการสอบเข้า ม.1 รับสอนตามบ้านและสถานที่นัดหมาย สอนพิเศษทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล รับสอนพิเศษทุกวิชา กวดวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ป.1-ป.6, ม.1-ม.3,ม.4-ม.6  สอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน และสถานที่นัดหมาย ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

รายวิชาที่เปิดรับสอนเพื่อติวเข้มเน้นข้อสอบเข้า ม.1

  • รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1 กวดวิชา สังคม
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1 กวดวิชา คณิตศาสตร์
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1 กวดวิชา วิทยาศาสตร์
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1 กวดวิชา ภาษาอังกฤษ
  • รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม. 1 กวดวิชา ภาษาไทย

 

รายชื่อโรงเรียน

– ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนหอวัง  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ม.1