รับสอนพิเศษ GAT/PAT 2559

รับสอนพิเศษ GAT/PAT 2558

รับสอนพิเศษ GAT/PAT 2559 ติวเพิ่มคะแนน สร้างความพร้อมให้น้องๆสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่เลือกได้ สอนจากนั้นยังเสริมความรู้กับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ จากติวเตอร์ตรงสายโดยตรง รับ จัดติวตัวต่อตัวที่บ้าน สะดวก เข้าใจง่าย กับติวเตอร์คุณภาพ จากสถาบันดัง จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว. กฏระเบียบการสอบ GAT PAT การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)รวมข้อสอบ ติว แบบฝึกหัดทำข้อสอบ พร้อมเฉลย มากมาย วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ทุกวิชาเน้นแน่น หลักการสาระเพื่อนำไปตะลุยสอบ

 

การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)

คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %

2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

 

 

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)

คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ

1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

  • PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ภาษาจีน
  • PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ภาษาบาลี

 

 

รับสอนพิเศษ GAT/PAT 2559  ทุกวิชา ทุกระดับชั้นที่บ้าน และสถานที่สะดวกนัดหมาย ผู้ เรียนสามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะเรียนได้ สามารถเลือกติวเตอร์ได้ รับติวสอบ สอนเสริม เพิ่มเกรด ทุกวิชา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์ รับสอนพิเศษทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล