รับสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว ถึงหน้าบ้าน

รับสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว

รับสอนวิชาฟิสิกส์ ม. 4 ตัวต่อตัว ถึงหน้าบ้าน รับสอนสร้างความพร้อมก่อนสอบ ติวเข้มตะลุยโจทย์ เน้นทริคการสอนที่เป็นกันเองและคิดลัดได้แบบไวๆ เพื่อเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน และสอบปลายภาค เนื่องจากวิชาฟิสิกส์ ม.4 เป็นวิชาที่ยาก และซับซ้อนพอสมควร ซึ่งแยกมาจากวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ต้น ติวเตอร์โดยพี่วิศวะที่มีประสบการณ์สอนแบบแน่นๆ มาติวให้แบบตัวต่อตัวถึงที่บ้าน ซึ่งวิชาฟิสิกส์ ม.4 เป็นวิชาที่ต้องควบคู่หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบกับการทดลอง ซึ่งจะเป็นการสร้างการจดจำให้น้องๆได้ดี

 

สอนแบบเข้าใจง่าย น้องๆจึงติดใจกับติวเตอร์โกโฮม

 1. สอนฟิสิกส์ที่รอน้องๆ จะสอนจนกว่าเข้าใจ ไม่ปล่อยผ่านไปแบบงงๆ
 2. ครูสอนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว และเป็นวัยเดียวกัน ทำให้เวลาสอนมีการสื่อสารที่ไม่เกรง และเข้าใจง่าย
 3. เปิดใจในวิช่ฟิสิกส์ให้แก่น้องๆ สำหรับน้องๆที่ไม่ชอบวิชาคำนวณ
 4. ดูแลนอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน สามารถถามปัญหาการเรียนได้ทุกเมื่อ
 5. ไม่ใช้ความจำ แต่สอนด้วยความเข้าใจ
 6. สูตรเยอะมาก แต่เราสอนให้ไม่ต้องจำสูตร

 

รับสอนพิเศษ กวดวิชา ทุกวิชา ทุกระดับชั้น

 1. รับสอนพิเศษ กวดวิชา เคมี ม.4
 2. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ฟิสิกส์ ม.4
 3. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาไทย ม.4
 4. รับสอนพิเศษ กวดวิชา สังคมศึกษา ม.4
 5. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.4
 6. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาคณิตศาสตร์ ม.4
 7. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ชีววิทยา ม.5
 8. รับสอนพิเศษ กวดวิชา เคมี ม.5
 9. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ฟิสิกส์ ม.5
 10. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาไทย ม.5
 11. รับสอนพิเศษ กวดวิชา สังคมศึกษา ม.5
 12. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.5
 13. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาคณิตศาสตร์ ม.5
 14. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ชีววิทยา ม.6
 15. รับสอนพิเศษ กวดวิชา เคมี ม.6
 16. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ฟิสิกส์ ม.6
 17. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาไทย ม.6
 18. รับสอนพิเศษ กวดวิชา สังคมศึกษา ม.6
 19. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.6
 20. รับสอนพิเศษ กวดวิชา ภาษาคณิตศาสตร์ ม.6
 21. รับสอนพิเศษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น