สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เพื่อติดต่อเชิงธุรกิจ หรือเสริมศักยภาพ ในการสื่อสารภาษาไทย ได้อย่างคล่องตัว เปิดรับสอนนอกสถานที่ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ ระบุความต้องการทางภาษาไทยได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน ไว้ใจกับติวเตอร์สอนไทยให้ชาวต่างชาติของเรา มีแบบแผนการสอนที่ชัดเจน ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นติวเตอร์ด้านภาษาโดยตรง มีวิธีการสอนที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจภาษาไทยได้ดี และไว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที

 

รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ รับสอนภาษาไทย เพื่อบุคคลที่จะนำไปใช้ในการสนทนา เพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา และสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ โดยที่สำคัญๆเราสอนได้โดยครูคนไทย มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติ รู้จุดและหลักของภาษาไทยอย่างแท้จริง โดยทางผู้เรียนสามารถ ระบุวันและเวลามาให้ทางสถาบันเพื่อที่จะจัดติวเตอร์พร้อมส่งไปสอนได้เลย

 

  • รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
  • รับสอนภาษาไทยให้ชาวจีน
  • รับสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น
  • รับสอนภาษาไทยให้ฝรั่ง