สอนสด ติวสอบPAT1-PAT7

ติวเตอร์ติว IGCSE Math

สอนสด ติวสอบPAT1-PAT7 สร้างความพร้อมก่อนสอบ ติวจริงจังแบบหวังผล น้องๆที่เรียนกับติวเตอร์โกโฮมต้องได้คะแนนสูงและสอบติดทุกคน รับติวสอนพิเศษ ที่บ้าน ที่ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สะดวกนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้เรียนสามารถกำหนด วัน เวลา สถานที่ได้ รูปแบบการติว PAT1-PAT7ตัวต่อตัว รับติวสอบPAT ทุกวิชา สอนทั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงข้อสอบระดับประเทศ ข้อสอบAdmission รับสอนน้อกสถานที่เป็นหลัก และที่บ้านหรือตามสถานที่ที่สะดวกนัดหมาย ติวเดี่ยว PAT1-PAT7ตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยได้หมดเลยครับ  รับสอนพิเศษ PAT1-PAT7เสริมเพิ่มเกรด ทุกวิชา ทุกระดับชั้นสอนพิเศษอนุบาล ประถม มัธยม

 

  • ติวสอบ  PAT1 คณิตศาสตร์
  • ติวสอบ  PAT2 วิทยาศาสตร์
  • ติวสอบ  PAT3 วิศวกรรมศาสตร์
  • ติวสอบ  PAT4 สถาปัตยกรรม
  • ติวสอบ  PAT5 วิชาชีพครู
  • ติวสอบ  PAT6 ศิลปกรรม
  • ติวสอบ  PAT7ภาษาต่างประเทศ

 

สอนสด ติวสอบPAT1-PAT7 รับสอนพิเศษที่บ้าน ที่ห้าง และสถานที่สะดวกนัดหมาย รับสอนพิเศษทั่วทุกเขตกรุงเทพฯ เช่น ลาดพร้าว ลาดกระบัง มีนบุรี อนุเสาวรีย์ บางกระปิ บางนา บางพลี โชคชัย สามเสน ดินแดง ห้วยขวาง พหลโยธิน รัชโยธิน สาธุประดิษฐ์ ตลิ่งชัน สาทร เป็นต้น

ข้อสอบ PAT แต่ละวิชาจะมีเนื้อหา 2 ส่วน คือส่วนของความรู้ และส่วนของทักษะวิชาชีพ หรือวัดศักยภาพ แต่ข้อสอบ 7 วิชาสามัญนั้น จะเน้นความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่มีส่วนที่เป็นทักษะวิชาชีพ หรือวัดศักยภาพมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเนื้อหาของเนื้อหาของ GAT PAT ส่วนใหญ่จึงเป็นความรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่อวัดทักษะผู้สอบ แต่เนื้อหา 7 วิชาสามัญจะเป็นเนื้อหาเน้นความรู้ที่เข้มข้นของการเรียน ม.ปลาย ยกตัวอย่างเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ หากเป็น PAT จะสอบวิชา PAT 2 วิทยาศาสตร์ แต่หากเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ของ 7 วิชาสามัญ จะแยกออกมาเป็น 3 วิชาย่อย คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เป็นต้น