อัตราค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
ค่าเรียน ต่อ 1ชั่วโมง
ระดับอนุบาล 1-3
200บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
225บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250บาท
เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4
250บาท
ระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
300+บาท
กรณีเรียนมากกว่า 1คน
เรียนพร้อมกันเนื้อหาเดียวกัน ผู้เรียนคนต่อไป จะบวกค่าเรียนเพิ่ม ครึ่งหนึ่งของคนแรก
เช่น คนแรก 200บาท/ชั่วโมง คนต่อไปจะ +100บาท/ชม
รวม 2คน 200+100=300บาท/ชั่วโมง (หาร2คน จะตกคนละ 150บาท/ชั่วโมง)

 

* หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program , Bilingual , Gifted และห้องพิเศษอื่นๆ เพิ่ม 50-100บาท/ชั่วโมง
** อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง LINE : @tutorgohome (มี@) หรือสามารถกดจาก https://lin.ee/f2ROa6d