อัตราค่าเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
ค่าเรียน ต่อ 1ชั่วโมง
ทุกระดับชั้นปี
300+บาท
กรณีเรียนมากกว่า 1คน
เรียนพร้อมกันเนื้อหาเดียวกัน ผู้เรียนคนต่อไป จะบวกค่าเรียนเพิ่ม ครึ่งหนึ่งของคนแรก
เช่น คนแรก 300บาท/ชั่วโมง คนต่อไปจะ +150บาท/ชม
รวม 2คน 300+150=450บาท/ชั่วโมง (หาร2คน จะตกคนละ 225บาท/ชั่วโมง)

 

* หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program เพิ่ม 50-100บาท/ชั่วโมง
** อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง LINE : @tutorgohome (มี@) หรือสามารถกดจาก https://lin.ee/f2ROa6d