อัตราค่าเรียนวิชาสอบตรง

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
วิชา
ค่าเรียน ต่อ 1ชั่วโมง
(ค่าเรียนจะขึ้นอยู่กับคะแนนที่ต้องการ)
SAT I
350+บาท
SAT II
500+บาท
CU-AAT
350+บาท
CU-TEP
350+บาท
IELTS
350+บาท
TOEFL
350+บาท
TOEIC
350+บาท
TU-GET
350+บาท
กรณีเรียนมากกว่า 1คน
เรียนพร้อมกันเนื้อหาเดียวกัน ผู้เรียนคนต่อไป จะบวกค่าเรียนเพิ่ม ครึ่งหนึ่งของคนแรก
เช่น คนแรก 200บาท/ชั่วโมง คนต่อไปจะ +100บาท/ชม
รวม 2คน 200+100=300บาท/ชั่วโมง (หาร2คน จะตกคนละ 150บาท/ชั่วโมง)

 

** อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง LINE : @tutorgohome (มี@) หรือสามารถกดจาก https://lin.ee/f2ROa6d