อัตราค่าเรียนวิชาอื่นๆ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
วิชา
ค่าเรียน ต่อ 1ชั่วโมง
คอมพิวเตอร์ – โปรแกรมต่างๆ

ค่าสอนขึ้นอยู่กับ

ระดับของผู้เรียน

ภาษาฝรั่งเศษ ,จีน ฯลฯ
กรณีเรียนมากกว่า 1คน
เรียนพร้อมกันเนื้อหาเดียวกัน ผู้เรียนคนต่อไป จะบวกค่าเรียนเพิ่ม ครึ่งหนึ่งของคนแรก
เช่น คนแรก 200บาท/ชั่วโมง คนต่อไปจะ +100บาท/ชม
รวม 2คน 200+100=300บาท/ชั่วโมง (หาร2คน จะตกคนละ 150บาท/ชั่วโมง)

 

** อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง LINE : @tutorgohome (มี@) หรือสามารถกดจาก https://lin.ee/f2ROa6d