ติวเตอร์ลิลลี่ | โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน, โรงเรียนสุเหร่าสามวา, โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา, โรงเรียนสุโขทัย, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก

ติวเตอร์ลิลลี่
หญิง
10/02/1992
20
8/65 หมู่บ้านเดอะซิตี้รัตนาธิเบศร์-แคราย
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.03
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ป.1 ถึง ม.6
อธิบายให้เข้าใจ มีโจทย์ให้ทำสม่ำเสมอ
สอนภาษาอังกฤษเด็ก ม.2 และ ม.3