ติวเตอร์ลิลลี่

ติวเตอร์ลิลลี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.03
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ป.1 ถึง ม.6
อธิบายให้เข้าใจ มีโจทย์ให้ทำสม่ำเสมอ
สอนภาษาอังกฤษเด็ก ม.2 และ ม.3