ติวเตอร์มหิดล

ติวเตอร์ไก่ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ไก่ เพศ: หญิง วันเกิด: 25/11/1988 อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักรีเจนท์ 70 ถนนเพชรบุรี4 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.64 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี):…
Read more

ติวเตอร์บี | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์บี เพศ: หญิง วันเกิด: 11/08/1986 อายุ: 25 ที่อยู่ปัจจุบัน: 888/22 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทย เขตคลองสาน กทม 10600 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพขรบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา(วิชาเอก): E-Business GPA…
Read more

ติวเตอร์บอย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์บอย เพศ: ชาย วันเกิด: 06/11/1988 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สันทรายวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.11 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีการศึกาษแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี):…
Read more

ติวเตอร์ต้อง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ต้อง เพศ: ชาย วันเกิด: 14/05/1983 อายุ: 28 ที่อยู่ปัจจุบัน: 99/38 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Taipei British School แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 3.20 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Mahidol University คณะ: BBA สาขา(วิชาเอก): International…
Read more

ติวเตอร์แพทตี้ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์แพทตี้ เพศ: หญิง วันเกิด: 19/01/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 108 บ้านไทรีสอร์ท ซอยราชวิถี6 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพ 10400 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สกลราชวิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร GPA…
Read more

ติวเตอร์Awm | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: Awm เพศ: หญิง วันเกิด: 30/08/1977 อายุ: 34 ที่อยู่ปัจจุบัน: 11/128 หมู่บ้านนันทวัน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Oak Ridge High School, USA แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Mahidol University International College…
Read more

ติวเตอร์ฝัน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ฝัน เพศ: หญิง วันเกิด: 08/09/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 136 ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์(ศาสนศึกษา) GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์คม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์คม เพศ: ชาย วันเกิด: 19/06/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: วนิดาเพลส ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาคร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้าสื่อสาร GPA (ปริญญาตรี): 2.82…
Read more