ประวัติติวเตอร์

ทางสถาบันมีติวเตอร์รับสอนพิเศษตัวต่อตัวให้เลือกจากมหาลัยชั้นนำ
ประวัติที่ลงไว้ในนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากติวเตอร์เกือบ 10,000คน สามารถเลือกหรือแจ้งความต้องการได้ ทั้ง ชาย-หญิง มหาวิทยาลัย และคณะ

ติวเตอร์อัพ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์อัพ เพศ: ชาย วันเกิด: 27/02/1986 อายุ: 25 ที่อยู่ปัจจุบัน: 2/78 พหลโยธิน 2/1 สามเสนใน พญาไท กทม การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย:…
Read more

ติวเตอร์การ์ตูน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์การ์ตูน เพศ: หญิง วันเกิด: 15/11/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 45/213 สุขาภิบาล3แมนชั่น ซ.รามคำแหง58/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาลับนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา(วิชาเอก): การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย…
Read more

ติวเตอร์ฝัน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ฝัน เพศ: หญิง วันเกิด: 08/09/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 136 ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์(ศาสนศึกษา) GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์สอร์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์สอร์ เพศ: ชาย วันเกิด: 03/10/1988 อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: 997 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวังนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.16 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 2.69 ข้อมูลการศึกษา:…
Read more

ติวเตอร์ปังปอนด์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ปังปอนด์ เพศ: หญิง วันเกิด: 20/03/1993 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: ลาดกระบัง กทม การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางมูลนากภูมิวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์…
Read more

ติวเตอร์จิ๋ว | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์จิ๋ว เพศ: ชาย วันเกิด: 19/07/1984 อายุ: 27 ที่อยู่ปัจจุบัน: 79 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โป่งปากดงวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อิเล็กทรอนิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.55 วิชา…
Read more

ติวเตอร์คม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์คม เพศ: ชาย วันเกิด: 19/06/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: วนิดาเพลส ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาคร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้าสื่อสาร GPA (ปริญญาตรี): 2.82…
Read more

ติวเตอร์เตย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์เตย เพศ: หญิง วันเกิด: 03/04/1992 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: 299 จรัญสนิทวงศ์68 เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขา(วิชาเอก): จีนศึกษา วิชา…
Read more

ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม เพศ: หญิง วันเกิด: 16/07/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักสุดสุข ลาดพร้าวซอย3 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สระบุรีวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.05 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ กศ.บ. GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more