อัตราค่าเรียนวิชาสอบตรง

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ วิชา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป Smart 1 300 100 50 50 CU-AAT 350 100 50 50 CU-TEP 350 100 50 50 อื่นๆ 350 100 50 50 * หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program , Bilingual และGifted เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง