Tag Archive: กล้วยน้ำไทตัดใหม่

ติวเตอร์เม้ง

ชื่อเล่น: เม้ง เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญธนบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.6 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข มัธยมต้นและปลาย, การเงินของมหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: สอนสด ใช้เอกสารประกอบการสอน…
Read more