Tag Archive: กวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

กวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

กวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

กวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดรับกวดวิชาเลข ม.ต้น ให้กับน้องๆที่สนใจเรียนพิเศษเลขที่บ้าน หรือต้องการครูสอนพิเศษตัวต่อตัวแบบประจำ ที่สามารถคอยชี้แนะตอบคำถามเวลาสงสัยได้ เป็นการเรียนที่สอนให้น้องๆเข้าใจตรงจุดประสงค์ พร้อมสอนวิธีการคิดเลขเร็ว แนะนำสูตรลัดต่างๆในการทำข้อสอบจริง เปิดรับติวเลขตั้งแต่ระดับอนุบาล1-อนุบาล3 ประถม1-6 มัธยมต้น1-3 มัธยมปลาย4-6 เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลขที่น้องๆไม่เข้าใจ สอนด้วยพี่ติวเตอร์ใจดีมีความเป็นกันเอง สอนแบบพี่น้อง ให้ความคุ้นเคยมากกว่าครู-อาจารย์ สอนตามสไตล์ของน้องๆแต่ละคน สามารถจัดหาครูสอนพิเศษเลขให้ได้ตามความต้องการ เราสามารถพัฒนาการคำนวณของน้องๆให้ดี และเก่งขึ้น ด้วยประสบการณ์รับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวมากกว่า 10ปี คอร์สสอนเลขตามแต่ละระดับชั้น – กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.1 – อ.3 – กวดวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 – ติว Math น้องๆ ป.1- ป.6 (หลักสูตร…
Read more

อัตราค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย…
Read more

วิชาคณิตศาสตร์

  คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรพิเศษตะลุยโจทย์ PAT1 โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ และเทคนิกการทำโจทย์ซึ่งจะมีทักษะการทำโจทย์ และโจทย์ ที่พลิกแพลง