Tag Archive: กวดวิชาคณิต ม.6 ตามบ้าน บางหว้า

กวดวิชาคณิต ม.6 ตามบ้าน บางหว้า

เรียนพิเศษ ม.5 ตัวต่อตัว บางเขน

กวดวิชาคณิต ม.6 ตามบ้าน บางหว้า กวดวิชาคณิต ม.6 ตามบ้าน บางหว้า สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดรับกวดวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆที่สนใจเรียนพิเศษคณิตที่บ้าน หรือต้องการครูสอนพิเศษตัวต่อตัวแบบประจำ ที่สามารถคอยชี้แนะตอบคำถามเวลาสงสัยได้ เป็นการเรียนที่สอนให้น้องๆเข้าใจตรงจุดประสงค์ พร้อมสอนวิธีการคิดคณิตเร็ว แนะนำสูตรลัดต่างๆในการทำข้อสอบจริง   หลักสูตร คณิต ม.6 ไทย คณิต ม.6 Gifted คณิต ม.6 English Program คณิต ม.6 Inter คณิต ม.6 Bilingual   เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานคณิตที่น้องๆไม่เข้าใจ สอนด้วยพี่ติวเตอร์ใจดีมีความเป็นกันเอง สอนแบบพี่น้อง ให้ความคุ้นเคยมากกว่าครู-อาจารย์ สอนตามสไตล์ของน้องๆแต่ละคน สามารถจัดหาครูสอนพิเศษคณิตให้ได้ตามความต้องการ…
Read more