Tag Archive: กวดวิชาชั้นประถม

รับสอนเคมีอินทรีย์ และพื้นฐาน สอนเคมี ม.4 ม.5 ม.6

สอนเคมี ม.4 ม.5 ม.6

รับสอนเคมีอินทรีย์ และพื้นฐาน สอนเคมี ม.4 ม.5 ม.6 กับครูสอนพิเศษเคมีจากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ รับติวเคมี ม.ปลายตั้งแต่ ม.4-ม.6 เพื่อน้องๆที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่ หรือที่เตรียมตัวสอบเคมีเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย ในปี2556 และปี2557 พร้อมรับติวสอบ7 วิชาสามัญปี 2557 ด้วย เราดูแลเรื่องเรียนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกจุด เข้าใจง่าย เป็นเร็ว รับประกันความพอใจ น้องๆที่เรียนอยู่ ม.6 และต้องการติวสอบ PAT2 เคมี , สอบ7 วิชาสามัญปี 2557 วิชาเคมี สามารถแจ้งความต้องการได้เลยต้องแต่ตอนนี้ และสามารถระบุตัวเนื้อหาที่อยากเรียนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น…
Read more