Tag Archive: กวดวิชา igcse

เรียนพิเศษ IGCSE

เรียนพิเศษ IGCSE

เรียนพิเศษ IGCSE รับสอนพิเศษIGCSEที่บ้าน จัดสอนให้ถึงที่บ้าน สอนสดทุกคอร์ส ติวเข้มด้านข้อสอบ igcse โดยอาจารย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญข้อสอบ IGCSE และสอนโดยเน้นเทคนิคเป็นหลัก แต่หากต้องการใหอธิบายโดยละเอียดก็สามารถทำได้ อาจารย์ที่สอนนอกจากเชี่ยวชาญ IGCSE แล้ว ยังเชี่ยวชาญ SAT และ GMAT ด้วย ซึ่งเป็นข้อสอบที่ยากกว่า IGCSE แต่แนวทางเดียวกัน IGCSE จึงง่ายมาก เราเน้นการตัด Choice และเทคนิคในการเดาคำตอบ ทำให้ทำข้อสอบทันและผ่าน รับสอนพิเศษ IGCSE ตามบ้าน เรียนพิเศษ IGCSE พร้อมสอนด้วยติวเตอร์ที่ติว IGCSE อยู่ประจำพร้อมสอนให้ที่บ้าน

รับสอนพิเศษ IGCSE ติวเตอร์ igcse

รับสอนพิเศษ IGCSE

รับสอนพิเศษ IGCSE IGCSE คือประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ IGCSE มีหลากหลายวิชา น้องๆสามารถเลือกสอบได้ 5 วิชาตามความถนัด และสามารถจับกลุ่มกันเอง สามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวก สถานที่ที่สะดวกได้ IGCSE ( Internation General Certificate of Secondary Education ) เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษานานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตราฐานการศึกษา การสอบ IGCSE จะเป็นการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิ ม.ปลาย โดยไม่จำกัดอายุ และคุณวุฒิ (ไม่จบอะไรมาก็สามารถเรียนได้แต่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ) โดยส่วนใหญ่แล้วการสอบ IGCSE จะมีเด็กอายุ 16 ปีสอบกัน นักเรียนที่สอบ IGCSE ผ่านแล้วนั้นจะได้การรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านวุฒิเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วุฒิ…
Read more