Tag Archive: การบวกการลบเศษส่วน

ติวเตอร์เตย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์เตย เพศ: หญิง วันเกิด: 03/04/1992 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: 299 จรัญสนิทวงศ์68 เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขา(วิชาเอก): จีนศึกษา วิชา…
Read more