Tag Archive: การเมือง การปกครอง

ติวเตอร์หงวน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์หงวน เพศ: หญิง วันเกิด: 31/05/1972 อายุ: 40 ที่อยู่ปัจจุบัน: 167หมู่ที่5ต.ปากพลีอ.ปากพลีจ.นครนายก26130 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กุมภวาปี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.24 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี6 ชื่อมหาวิทยาลัย: ราชภัฏสวนสุนันทา คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.5 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย:…
Read more