Tag Archive: การ เรียน พิเศษ ชีวะ ที่ไหน ดี

ติวเตอร์ลูกน้ำ

ชื่อเล่น: ลูกน้ำ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ขุนหาญวิทยาสรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.78 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประถมถึง ม.ต้น ฟิสิกส์ ม.4 รูปแบบการสอน: สอนสนุก…
Read more