Tag Archive: การ เรียน เคมี ให้ เก่ง

ติวเตอร์มิว

ชื่อเล่น: มิว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ สาขา(วิชาเอก): Finance วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ถึงระดับชั้นม.ต้น วิทยาศาสตร์ ถึงระดับชั้นประถมปลาย รูปแบบการสอน: สอนปูพื้นฐาน อธิบายเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นให้ท่องจำ…
Read more