Tag Archive: การ เรียน ielts ที่ไหน ดี คับ

ติวเตอร์นก

ชื่อเล่น: นก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาไทยเตรียมสอบชั้นประถม-มัธยม ภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล-มัธยมต้น สังคมศึกษาชั้นประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับผู้…
Read more