Tag Archive: ก ส พ ท

ติวเตอร์นุส | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์นุส เพศ: หญิง วันเกิด: 06/10/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: 101/110 บางแค กทม การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวัดมหาพฤฒาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.51 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: วิศวกรรมศาตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย รูปแบบการสอน:…
Read more