Tag Archive: ข้อสอบสังคม

ติวเตอร์โอ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์โอ เพศ: หญิง วันเกิด: 12/04/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 113/43 ซ.เจ้าพระยา ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมวัดนายโรง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.61 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): บริหารจัดการทรัพยากรเกษตร วิชา…
Read more