Tag Archive: ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม ปลาย

ติวเตอร์ฝ้าย

ชื่อเล่น: ฝ้าย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.36 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.41 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ชีววิทยา ระดับชั้นม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนตามการบ้าน แนะเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือ…
Read more