Tag Archive: ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 5 พร้อม เฉลย

ติวเตอร์คูน

ชื่อเล่น: คูน เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: บริหารธุรกิจ สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์จิ๊บ

ชื่อเล่น: จิ๊บ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครสวรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี(กศ.บ) GPA (ปริญญาตรี): 3.51 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษทั่วไป