Tag Archive: ข้อสอบ อังกฤษ ป.6

ติวเตอร์บอเบีย

ชื่อเล่น: บอเบีย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บุญวาทย์วิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.23 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: math ชั้นประถม, Eng ประถม – ม.ต้น…
Read more