Tag Archive: ข้อสอบ smart i

รับสอนพิเศษ

รับสอนพิเศษ

รับสอนพิเศษ สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดรับสอนพิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ด้วยความที่เป็นโรงเรียนสอนพิเศษตัวต่อตัวสถาบันแรกๆของไทย ทำให้เรามีประสบการณ์ และมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ รูปแบบการสอน มาตรฐานติวเตอร์ และระบบการจัดการหาติวเตอร์ให้ได้ตามความพอใจของน้องๆ ทำให้เราเป็นศูนย์ของติวเตอร์ทั่วทุกมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว. และอื่นๆ จากความสามารถในการสอนของนักศึกษาแต่คน แต่ละรั่วมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น เรามีติวเตอร์ที่ออกไปเปิดสถาบันเองบ้าง และยังมีทีมติวเตอร์ที่มีความสามารถรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรับสอนพิเศษ ให้แก่น้องๆคอยช่วยเหลือน้องๆในช่วงเทศกาลสอบที่เคลียดเหลือเกิน ถึงจุดนี้แล้วทางติวเตอร์โกโฮมต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง น้องๆทุกคน และทีมติวเตอร์ที่เป็นเหมือนเพื่อน พี่ ญาติมิตร ที่ให้ความไว้วางใจกับติวเตอร์โกโฮมมาโดยตลอด   ครูป๊อบด้วยความเคารพ และนับถืออย่างสูง

ติเวอตร์แตงโม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติเวอตร์แตงโม เพศ: ชาย วันเกิด: 14/07/1991 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: 198 อาคารหอพักยูเซ็นเตอร์ 1 จุฬา42 แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีรัตน์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more