Tag Archive: ข้อสอบGAT 2552

ติวเตอร์นุ้มนิ้ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์นุ้มนิ้ม เพศ: หญิง วันเกิด: 23/06/1991 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การวัดและควบคุม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน:…
Read more