Tag Archive: คณิตศาสตร์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์แบม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์แบม เพศ: หญิง วันเกิด: 02/06/1990 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 25 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบ็ญจะมะมหาราช แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: มนุษย์ศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 2.91…
Read more